2002

2002 m. gruodžio 27 d. Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 598 įrašytas į valstybės tarnautojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.